Slide One
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIRFORCE
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIR FORCE
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
banner2-1
Slide Three
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIR FORCE
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

National Aviation Museum of the Royal Thai Airforce
กองทัพอากาศ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบ เอกสารและพัสดุสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบิน นำมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม พร้อมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสาตร์การบินที่รวบรวมหนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ให้ศึกษาค้นคว้า อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการบินให้ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

Read more

Exhibition and Affairs

“อุทยานการบินกองทัพอากาศ” ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช
ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติของบุพการีทหารอากาศในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ

และยังเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรบุรุษทัพฟ้าที่อุทิศตนเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยนำเครื่องบินขับไล่ไอพ่นหลักของกองทัพอากาศในยุคต่าง ๆ รวม ๔ ยุค

มาประกอบกันเป็นหมู่บินเกียรติยศแสดงให้เห็นถึงการพัฒนากำลังทางอากาศของประเทศไทย ประกอบด้วย ยุคที่ ๑ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๗ (F-86F)