Contact Us

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โทรศัพท์
02-534-1853,02-534-1764
โทรสาร
02-534-1853
แนะนำติชม

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

จัดทำช่องทางเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถส่งข้อแนะนำเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ มายังผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง
เพื่อให้เกิดการรับทราบ และแก้ไขปัญหา

ทุกๆ คำแนะนำติชม และข้อร้องเรียนของท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ให้ดีที่สุด


Send us a message