พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIRFORCE
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIR FORCE
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIR FORCE
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
NATIONAL AVIATION MUSEUM OF THE ROYAL THAI AIR FORCE
previous arrow
next arrow
Slider

News Update

National Aviation Museum of the Royal Thai Airforce

The Royal Thai Air Force established an aviation museum on the 26th September, 1952, The objective was to collect and preserve aircraft, electronic communicators, and military hardware used in the Air Force, pilot personal equipment, uniforms, and other objects, including necessary documents, as a record of the legend of the Air Force for those interested in its history and development. Along with a history library of aviation that collects books, archives, pictures and historical documents of the aviation business for research There are also activities that include knowledge about flying to have fun too.

Read more >>

สาระน่ารู้ | PUBLICATION

Exhibition and Affairs

“Royal Thai Air Force Aviation Park”, located in the front area of Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy, in purpose to glorify the founding fathers of Thai aviation on the occasion of the 100 Years of Founding Fathers of Thai Aviation.

As a memorial to the aircraft heroes who dedicated their lives to protect the Thai nation, the main Jet fighter Aircraft of the Royal Thai Air Force from 4 generations created an honorable flying squad showing the development of the Royal Thai Air Force.

The aircraft from 4 generations consisted of the first generations (F-86F), the second generation (F-5A), the third generation (F-5E) and the fourth generation (F-16A).