การเยี่ยมชม
 
ข้อมูลเบื้องต้น
 
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
รถธรรมดา : หมายเลข 34, 39, 114, 356
รถปรับอากาศ : หมายเลข 34, 39, 114,356, 520, 522, 543
 
เวลาทำการ
เปิดทุกวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. (no entre 15.30)
หยุดจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การเข้าชม ไม่เสียค่าผ่านประตู
การเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทร.02-534-1764 หรือ จองผ่านระบบ
 
ข้อปฏิบัติการเข้าชม
1. ไม่นำหีบห่อและสิ่งใด ๆ ที่อาจบรรจุ ปกคลุม ปิดบังหรือซ่อนเร้น สิ่งของเข้าไปในบริเวณอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
2. ไม่จับต้องหรือหยิบฉวยสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธภัณฑ์ที่อาจเกิดอันตรายได้
3. ไม่ก่อความรำคาญใด ๆ แก่ผู้เข้าชมท่านอื่น ๆ
4. ไม่สูบบุหรี่ในอาคารจัดแสดง
5. ไม่ถ่ายภาพวัตถุจัดแสดงโดยมิได้รับอนุญาต
 
เส้นทางการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
จุดที่ 1 (อาคาร 1) ชมการจัดแสดง ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
จุดที่ 2 (อาคาร 2) ชมการจัดแสดงวีรกรรมของทหารอากาศ และนิทรรศการ กษัตริย์นักบิน”
จุดที่ 3 ชม บ.ล. ๑๑ (BOEING 737 – 200 ) บ.พระราชพาหนะ
จุดที่ 4 (อาคาร 5) ชมการจัดแสดงนิทรรศการเฮลิคอปเตอร์ (ปิดปรับปรุง)
จุดที่ 5 (อาคาร 4) ชมการจัดแสดงสันติภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้การบิน
จุดที่ 6 ลานกลางแจ้ง ชมการจัดแสดง บ.ภูมิใจไทยทำ
จุดที่ 7 สิ้นสุดการเที่ยวชมที่อาคารร้านค้าและของที่ระลึก